วิทยากรบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ได้เรียนเชิญ พ.ต.อ.ธณัชพงศ์ ประเสริฐศิริปภา ผกก.สภ.ศรีสำโรง ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษเรื่องกฎหมายชุมชนกับคนในครอบครัว ตามโครงการพ่อ แม่ ลูกต้องการอะไรในความรัก มีประชาชนตำบลเกาะตาเลี้ยง และผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัว การยุติความรุนแรงในครอบครัว การกระทำผิดของบุตรหลาน ความรับผิดชอบกรณีบุตรกระทำความผิด แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้ทางราชการ