รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสำโรง
พ.ต.ท.พรเทพ รุ่งเรืองเศรษฐ

 

พนักงานสอบสวน
พ.ต.ท.ประเสริฐ กองเกียรตืเจริญ

 

 

 

พนักงานสอบสวน

 

 

 

 

พ.ต.ท.ปรีชา กลิ่นน้อย

 

 

 

 

 

พนักงานสอบสวน
พ.ต.ท.สมเกียรติ์ หมวกทอง

 

 

 

 

 

พนักงานสอบสวน
พ.ต.ท.มนัส ดลจิตต์

 

 

 

 

พลขับพนักงานสอบสวน
จ.ส.ต.ยรรยง ปิงยอง
พลขับพนักงานสอบสวน
 
ด.ต.เศรษฐรักษ์ สมเขื่อน

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุล

 

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
ด.ต.ชัยโย พลพิรา

 

         

 

                

 

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
จ.ส.ต.วีระพันธ์ ขันทับทิม

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
จ.ส.ต.สัญญา สุยะใจ

 

 

 

 

 

 

 

งานสอบสวน