คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

นายปรีชา  ใจเพชร
นายอำเภอศรีสำโรง
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

นายบุญธรรม  บุญยืน
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

นายเสน่ห์  ภุมรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
ประธาน กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

 

 

 

 

นางประภาศรี  ทองปากน้ำ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสำโรง
รองประธาน กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

ด.ต.ชาติ ทรัพย์จี่
ผบ.หมู่ ป.สภ.อ.ศรีสำโรง
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

 

นายกุศล  วิทยาสุวรรณพร
นายอำเภอศรีสำโรง
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

พ.ต.อ.ธณัชพงศ์ ประเสริฐศิริปภา
ผกก.สภ.ศรีสำโรง
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

 

นายอนันตชัย  เอื้อกุศลสมบูรณ์
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

นายธวัช ยิ้มหัว
ผอ.โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

นายจตุเดช  อนันตเสรษฐกุล
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวนิกร ดิลกคุณธรรม
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

 

 

 

 

นายไพศาล ปัญญากร
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

พ.ต.ท.มนัส ดลจิตต์
พงส.สภ.อ.ศรีสำโรง
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

พ.ต.ท.ประนอม ครุฑพันธ์
รอง ผกก.ป.สภ.อ.ศรีสำโรง
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง
นายปิยมิตร กมล
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง
นายปรีชา ยนต์นิยม
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

 

 

 

 

 


นายสุกิจ  เกตุแก้ว
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

 

 

 

 

นายสมชาย ธรรมปรีชา
ผอ.โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

พ.ต.ท.พรเทพ รุ่งเรื่องเศรษฐ
รอง ผกก.สส.สภ.อ.ศรีสำโรง
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

นายสุนีย์  ลำจวน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

พ.ต.ท.ประเสริฐ หงส์ทอง
สวป.สภ.อ.ศรีสำโรง
เลขานุการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

นายสุเทพ  ศิลปะชัย
หน.แขวงการทางศรีสำโรง
กรรมการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

 

 

พ.ต.ต.คมสัน ศรีสุภาพ
สว.อก.สภ.อ.ศรีสำโรง
ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง

 

 

 

จ.ส.ต.อดิษร  หมื่นวงษ์เทพ
ผบ.หมู่ ป..สภ.อ.ศรีสำโรง
ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.สภ.อ.ศรีสำโรง