4 วิธี รักษาเครื่องคอมฯ ให้ยาวนาน

การป้องกัน ย่อมดีกว่าการแก้ไข    จริงหรือเปล่าค่ะ ! วิธีง่ายๆ ในการช่วยทำให้อายุของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีอายุที่ยาวนานขึ้น

1. หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องคอมฯ ในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่

ควันบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เครื่องคอมฯ มีปัญหาได้ เพราะเขม่าควันจะทำให้เกิดคราบ ทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครื่องมีปัญหาไ

2. หลีกเลี่ยงให้เครื่องคอมฯ ทำงานตลอดเวลา

ถ้าไม่ได้ใช้งาน ควรปิดเครื่องคอมฯ เสีย ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ให้พักบ้าง อย่างไรก็ตามเราสามารถระบบ * Power Management ในการช่วยเหลือได้ ( คลิกขวาที่หน้าจอ เลือก Properites -> Screen Saver จากนั้นเลือก Power)

* Power Management จะเป็นโปรแกรมจัดการเรื่องการใช้พลังงานในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น monitor, harddisk, cpu เป็นต้น โดยการกำหนดเวลาว่า ถ้าไม่มีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง ให้ทำการหยุดการทำงานในอุปกรณ์นั้นๆ เช่น ตั้งเวลาไว้ 30 นาที ไม่มีการใช้งานให้ ปิดหน้าจออัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หลีกเลี่ยงให้จอภาพทำงานตลอดเวลา

สามารถทำได้โดยปิดสวิทซ์ที่จอภาพในขณะที่ไม่มีการใช้งาน โดยเฉพาะสำนักงานที่พักเที่ยงในตอนกลางวัน หรือใช้ระบบ Power Management ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟของคุณได้ด้วย

4. ระวังเวลาขนย้ายเครื่องคอมฯ

ก่อนการเคลื่อนย้าย หรือเปิดฝาเครื่อง ต้องปิดและดึงปลั๊กไฟเสมอทกครั้ง เพื่อป้องกันไฟช๊อต