กรุงเทพฯ-ชื่อเต็มและความหมาย

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเต็มๆคือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

สอบถามคำแปลจากอ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ได้ความว่า กรุงเทพมหานคร-นครอันยิ่งใหญ่ของเทพ , อมรรัตนโกสินทร์ – เป็นคลังแก้วของเทพอันยิ่งใหญ่ (หมายถึงที่เก็บพระแก้วมรกต) , มหินทราอยุธยา – เป็นเมืองยิ่งใหญ่ที่ตีแไม่แตก , มหาดิลกภพ – เป็นโลกที่ยอดยิ่ง , นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ – เป็นเมืองหลวงแห่งแก้วเก้าประการที่น่ารื่นรมย์ , อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน- สถานยิ่งใหญ่อันเป็นที่ประทับของพระราชาผู้ประเสริฐสุด , อมรพิมานอวตารสถิต – เป็นวิมานที่เทพอวตารมาสถิตอยู่ , สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ – ซึ่งท้าวสักกะ (พระอินทร์) ประทานให้วิษณุกรรมเทพบุตรมาสร้างให้